Thông tin tài khoản

1. Đối với khách hàng lấy hoá đơn VAT vui lòng thanh toán vào tài khoản công ty:

      NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU – CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG

  • CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AVC
  • SỐ TÀI KHOẢN: 1337 6888

2. Đối với khách hàng không lấy hoá đơn VAT vui lòng thanh toán vào tài khoản cá nhân:

      NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU – CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG

  • CHỦ TÀI KHOẢN: HỒ CAO DUY
  • SỐ TÀI KHOẢN: 133738